Sonya

Name> Sonya
From> Thailand
Body> 34B-25-34
Services> Massage(10mins), BBBJ, DATY, FJ, Overnight, French Kiss, 69
RM 250 (1shot/45min)
RM 280 (2shots /1hour)
RM 500/2shot/2hour
RM 560/2shot/3hour
RM 850/3shot /10hour
RM 1100/4shot/12hour